FIRST Høyrente

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 041,71 NOK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - NOK obligationer, högrisk
Senaste kursdatum
2019-12-04
ISIN
NO0010602188
Fondens startdatum
2011-03-17
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,75%
Förvaltningskostnad
0,75%
Resultatbaserad avgift
10,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
FIRST Fondene AS
Hemsida
www.firstfondene.no
Förvaltarens namn
Henry Grepstad
Adress
Munkedamsveien 45E
Telefon
+47 22015500
 
Placeringsinriktning
Fonden är en obligationsfond och kommer huvudsakligen att investera i obligationer noterade på Oslobörsen. De flesta obligationerna kommer att ha hög kreditrisk ("High Yield"), vilket innebär att de har ett lägre kreditbetyg än BBB-. Obligationer i denna kategori kännetecknas av hög avkastning, men också högre risk för fallissemang än obligationer med låg risk. För att minska risken för fallissemang kommer investeringarna att fördelas på flera emittenter.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka -0,6%
1 månad -1,0%
3 månader -3,0%
1 år 2,1%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 7,2%
Sedan start 53,7%
Kursdatum: 2019-12-04
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
94,2%
Latinamerika
5,8%
Totalt är 0,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Energi
100,0%
Totalt är 0,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
84,6%
Kort ränta
11,2%
Övrigt
3,9%
Aktier
0,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30