Amundi Fds Equity Jpn Trgt A JPY C

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
21 457,00 JPY
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Japan, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2020-02-14
ISIN
LU0568583008
Fondens startdatum
2011-06-24
Jämförelseindex
MSCI Japan Small Cap NR JPY
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,05%
Förvaltningskostnad
1,80%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
5,7%
Informationskvot 3 år
-0,4
   
Fondbolag
Amundi Luxembourg S.A.
Hemsida
www.amundi.com
Förvaltarens namn
Hiromitsu Kamata
Adress
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg
Telefon
+352 47 676667
 
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att sträva efter långsiktig kapitaltillväxt genom att investera minst 67 % av dess totala tillgångar i aktier i japanska företag som är undervärderade (dvs. företag vars börskurser är lägre än deras substansvärde och/eller inkomstpotential) eller som befinner sig i en omvandlingssituation där den minsta godkända prestanda är varaktigt under dess gränser och där förändring av inriktning, strategi eller en allmän förändring av arbetssätt behöver genomföras) och som anges i en japansk marknad. Delfonden kan investera i finansiella derivatinstrument för säkring och för effektiv förvaltning av portföljer.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka -1,8%
1 månad -0,5%
3 månader -4,1%
1 år 11,4%
10 år 127,6%
15 år 120,7%
Sedan årsskiftet -2,3%
Sedan start 133,5%
Kursdatum: 2020-02-14
Innehav
Japan
100,0%
Totalt är 97,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Industri
34,9%
Råvaror
19,9%
Konsument, cyklisk
18,7%
Teknik
17,4%
Finans
7,3%
Övrigt
1,9%
Totalt är 97,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
97,4%
Kort ränta
2,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30