Amundi Fds Cash USD A2 USD C

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
107,85 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - dollar penningmarknad
Senaste kursdatum
2019-09-17
ISIN
LU0568621618
Fondens startdatum
2011-06-24
Jämförelseindex
FTSE USD EuroDep 3 Mon USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,18%
Förvaltningskostnad
0,30%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
0,0%
Informationskvot 3 år
2,2
   
Fondbolag
Amundi Luxembourg S.A.
Hemsida
www.amundi.com
Förvaltarens namn
Christophe Buret
Adress
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg
Telefon
+352 47 676667
 
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att sträva efter resultat nära referensindikatorn USD Libor 3-month, genom att investera minst 67 % av sina totala tillgångar i penningmarknadsinstrument benämda i USA-dollar eller annan valuta som kurssäkrats genom valutaswapp. Delfonden måste ha en genomsnittlig portföljlöptid på högst 90 dagar. Delfonden kan investera i finansiella derivatinstrument för säkring och för effektiv förvaltning av portföljer.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka -0,1%
1 månad 0,5%
3 månader 2,9%
1 år 11,5%
10 år 53,1%
15 år 64,6%
Sedan årsskiftet 11,4%
Sedan start 60,8%
Kursdatum: 2019-09-17
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Kort ränta
61,9%
Lång ränta
36,2%
Övrigt
1,9%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31