Aktia Nordic Small Cap B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
3,17 EUR
PPM-nummer
339473
Morningstar kategori
Norden, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2019-09-13
ISIN
FI4000029632
Fondens startdatum
2011-09-26
Jämförelseindex
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,99%
Förvaltningskostnad
1,93%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
16,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
6,5%
Informationskvot 3 år
0,1
   
Fondbolag
Aktia Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.aktia.fi
Förvaltarens namn
Jan Brännback
Adress
Mannerheimintie 14
00100 Helsingfors
Telefon
+358 (0)10 247 6843
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som placerar sina medel i nordiska små och medelstora bolags aktier och aktierelaterade instrument. Med små och medelstora bolag avses i detta sammanhang bolag vars marknadsvärde vid placeringstidpunkten är mindre än 3 miljarder euro. Placeringarna görs på lång sikt och avsikten är att behålla en låg omsättningshastighet i fonden. Nyttan av en låg omsättningshastighet accentueras på Small Cap-aktiemarknaden där likviditeten är lägre. Placeringsbesluten baserar sig alltid på grundliga analyser av företagen och marknaderna. Viktiga urvalskriterier är företagets starka marknadsposition, en tydlig tillväxtstrategi och en balans som möjliggör en långsiktig och lönsam tillväxt. Fondens målsättning är att uppnå bättre avkastning än sitt jämförelseindex på lång sikt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka 1,4%
1 månad 2,5%
3 månader 0,0%
1 år 3,6%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 30,8%
Sedan start 264,6%
Kursdatum: 2019-09-13
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
58,7%
Sverige
41,3%
Totalt är 97,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Teknik
30,5%
Industri
28,1%
Konsument, stabil
12,2%
Sjukvård
10,3%
Konsument, cyklisk
9,7%
Råvaror
5,1%
Övrigt
4,0%
Totalt är 97,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Aktier
98,3%
Kort ränta
1,7%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30