Danske Invest Russia A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
297,13 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ryssland
Senaste kursdatum
2020-01-22
ISIN
LU0495011024
Fondens startdatum
2010-04-30
Jämförelseindex
MSCI Russia NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
2,50%
Förvaltningskostnad
2,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
6,7%
Informationskvot 3 år
-0,1
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Olga Karakozova
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar huvudsakligen i aktier från företag som hör hemma i, eller har sin huvudsakliga verksamhet i Ryssland och är noterade på en reglerad marknad. Fonden investerar också i aktier från företag som hör hemma i, eller med huvudsaklig verksamhet i stater från forna Sovjetunionen. Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att vi försöker att hitta de bästa investeringsalternativen för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen. Samtidigt medför strategin att investeringarna kan avvika från jämförelsesindexet och att avkastningen kan bli både högre och lägre än jämförelsesindexet.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,5%
1 vecka 2,0%
1 månad 9,5%
3 månader 18,1%
1 år 48,7%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 8,6%
Sedan start 103,8%
Kursdatum: 2020-01-22
Innehav
Östeuropa
95,0%
Övrigt
5,0%
Totalt är 98,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Energi
41,6%
Finans
20,3%
Råvaror
16,6%
Konsument, stabil
6,1%
Kommunikation
6,0%
Övrigt
9,3%
Totalt är 98,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
98,7%
Kort ränta
1,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30