IKC Opportunities A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
124,83 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, tillväxtbolag
Senaste kursdatum
2019-12-11
ISIN
SE0004330892
Fondens startdatum
2011-12-05
Jämförelseindex
MSCI ACWI Growth NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,23%
Förvaltningskostnad
2,20%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
10,3%
Informationskvot 3 år
-0,9
   
Fondbolag
IKC Fonder AB
Hemsida
www.ikcfonder.se
Förvaltarens namn
Inge Knutsson
Adress
Rundelsgatan 14
Box 4155
Telefon
+46 406607000
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som investerar i överlåtbara värdepapper samt andra fonder på den globala aktiemarknaden. Fonden placerar både på de mogna marknaderna och på tillväxtmarknaderna men med en särskild inriktning mot tillväxtmarknader. Minst 40 procent av förmögenheten ska vara placerad med exponering mot tillväxtmarknader. Fonden placerar i övrigt utan någon geografisk begränsning, men kan från tid till annan placera i en eller ett fåtal enskilda länder, regioner eller sektorer. Fondens strategi är att allokera medel mellan olika aktiemarknader. Placeringarna syftar till att genom en aktiv förvaltning skapa långsiktig värdetillväxt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,0%
1 månad -2,0%
3 månader 1,5%
1 år 0,8%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 3,8%
Sedan start 24,9%
Kursdatum: 2019-12-11
Innehav
Asien exkl Japan
38,2%
Nordamerika
21,6%
Latinamerika
15,3%
Sverige
12,4%
Övrigt
12,5%
Totalt är 95,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Teknik
20,1%
Finans
18,6%
Energi
12,6%
Allmännyttigt
12,2%
Konsument, cyklisk
11,0%
Kommunikation
6,8%
Industri
6,2%
Övrigt
12,5%
Totalt är 95,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
95,1%
Kort ränta
4,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30