Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
111,71 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, medellånga
Senaste kursdatum
2019-12-11
ISIN
SE0004198703
Fondens startdatum
2011-09-20
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI 1-3 Yr SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,50%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
0,4%
Informationskvot 3 år
2,2
   
Fondbolag
Nordea Funds Ab
Hemsida
www.nordea.se
Förvaltarens namn
Per-Erik Grahn
Adress
Regeringsgatan 59
Telefon
+46 771 224488
 
Placeringsinriktning
En räntefond som huvudsakligen placerar i räntebärande värdepapper utgivna av främst bostadsinstitut, svenska staten, företag med hög kreditvärdighet samt av kommuner och landsting. Minst 80 procent av placeringarna ska vara utgivna av svenska emittenter. Dessutom kan fonden placera upp till 20 procent i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av europeiska emittenter. Den genomsnittliga räntebindningstiden är högst fyra år, men riktvärdet är 2 år. Fonden får även placera upp till 10 procent i andra fonder. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,0%
3 månader -0,8%
1 år 0,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 0,4%
Sedan start 12,3%
Kursdatum: 2019-12-11
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
99,7%
Kort ränta
0,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31