AMF Räntefond Mix

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
118,33 SEK
PPM-nummer
265512
Morningstar kategori
Ränte - övriga obligationer
Senaste kursdatum
2019-11-21
ISIN
SE0004324424
Fondens startdatum
2012-01-18
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,10%
Förvaltningskostnad
0,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
AMF Fonder
Hemsida
www.amf.se
Förvaltarens namn
Johan Moeschlin
Adress
Klara Södra Kyrkogata 18
Telefon
+46 8 6963100
 
Placeringsinriktning
Fonden är en räntefond med en genomsnittlig räntebindningstid på mellan 2 och 12 år, som investerar i räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut på de globala räntemarknaderna. Tillgångarna ska vara denominerade i amerikanska dollar, brittiska pund, svenska kronor och euro. Fonden ska använda valutaderivat i syfte att helt valutasäkra fondens innehav till svenska kronor.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka -0,1%
1 månad -0,2%
3 månader -1,2%
1 år 2,6%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 2,1%
Sedan start 18,3%
Kursdatum: 2019-11-21
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
96,7%
Kort ränta
3,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31