Danske Invest Eastern Eur Abs Ap

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
13,12 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, lång/kort, övriga
Senaste kursdatum
2019-12-10
ISIN
LU0644011495
Fondens startdatum
2011-10-31
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,50%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Michael Petry
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar primärt i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag som är hemmahörande i eller har sin huvudsakliga aktivitet i Europa. Fonden kan emellanåt investera i värdepapper på andra marknader. Investeringarna görs med hänsyn tagen till den förväntade avkastningen och sektorer, länder och valutor kan därmed över- eller underviktas. Fonden kan använda sig av derivatinstrument. Den förväntade gearingsnivån ligger mellan 160-170 procent. Fonden har en fokuserad investeringsstil och investeringsstrategin är aktiv. Fonden har en begränsad valutarisk, då merparten av förmögenheten i EUR valutasäkras i fondens basvaluta. Fonden kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor än EUR.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad -0,5%
3 månader -0,9%
1 år 2,9%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 4,9%
Sedan start 53,3%
Kursdatum: 2019-12-10
Innehav
Östeuropa
91,2%
Västeuropa exkl Sverige
6,8%
Övrigt
2,0%
Totalt är 91,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Energi
42,2%
Finans
32,9%
Råvaror
7,7%
Kommunikation
5,6%
Övrigt
11,6%
Totalt är 91,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
91,2%
Kort ränta
8,3%
Övrigt
0,5%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31