Danske Invest Eastern Eur Abs Ap

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
13,19 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, lång/kort, övriga
Senaste kursdatum
2020-01-27
ISIN
LU0644011495
Fondens startdatum
2011-10-31
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,50%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Michael Petry
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar primärt i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag som är hemmahörande i eller har sin huvudsakliga aktivitet i Europa. Fonden kan emellanåt investera i värdepapper på andra marknader. Investeringarna görs med hänsyn tagen till den förväntade avkastningen och sektorer, länder och valutor kan därmed över- eller underviktas. Fonden kan använda sig av derivatinstrument. Den förväntade gearingsnivån ligger mellan 160-170 procent. Fonden har en fokuserad investeringsstil och investeringsstrategin är aktiv. Fonden har en begränsad valutarisk, då merparten av förmögenheten i EUR valutasäkras i fondens basvaluta. Fonden kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor än EUR.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka 0,6%
1 månad 2,5%
3 månader -0,2%
1 år 6,1%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,7%
Sedan start 55,1%
Kursdatum: 2020-01-27
Innehav
Östeuropa
93,3%
Övrigt
6,7%
Totalt är 93,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Energi
41,2%
Finans
33,1%
Råvaror
7,6%
Kommunikation
6,1%
Konsument, stabil
5,0%
Övrigt
7,0%
Totalt är 93,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
92,9%
Kort ränta
6,5%
Övrigt
0,5%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30