SEB Strategy Balanced C H-EUR

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
126,11 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, multi-strategi
Senaste kursdatum
2019-12-09
ISIN
LU0660786715
Fondens startdatum
2012-04-02
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,43%
Förvaltningskostnad
1,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
8,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Jonas Andersson
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Denna fondandelsfond placerar med globalt fokus. Med hänsyn till fondens risknivå strävar vi efter att maximera den totala avkastningen genom att aktivt allokera fondens exponering mot framförallt aktier, räntebärande värdepapper och alternativa placeringar. Exempel på alternativa placeringar är råvaror, hedgefonder, valutor.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,6%
1 vecka 0,2%
1 månad -1,7%
3 månader -1,1%
1 år 8,6%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 11,7%
Sedan start 50,7%
Kursdatum: 2019-12-09
Innehav
Nordamerika
60,6%
Västeuropa exkl Sverige
20,5%
Asien exkl Japan
6,4%
Japan
6,2%
Övrigt
6,3%
Totalt är 46,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Teknik
18,7%
Finans
15,8%
Industri
12,5%
Sjukvård
12,4%
Konsument, cyklisk
12,0%
Kommunikation
9,8%
Konsument, stabil
6,9%
Övrigt
11,9%
Totalt är 46,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Lång ränta
76,1%
Aktier
43,2%
Övrigt
4,1%
Kort ränta
-23,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30