Plain Capital StyX

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
106,62 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-12-12
ISIN
SE0004550218
Fondens startdatum
2012-04-20
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,40%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,3%
Sharpe Ratio 3 år
2,8
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
AIFM Capital AB
Hemsida
www.plaincapital.se
Förvaltarens namn
Magnus Carlsholm
Adress
Slottsvägen 3G
Telefon
0480363666
 
Placeringsinriktning
Fondens målsättning är att ge en långsiktig god kapitaltillväxt. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att över tiden ge en avkastning som följer den korta svenska marknadsräntan. Fonden är exponerad mot svenska räntebärande värdepapper, exempelvis statsobligationer, bostadsobligationer, statsskuldsväxlar, företagscertifikat, förlagslån, företagsobligationer och industriobligationer, med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fonden är en bred specialfond s.k. fondandelsfond som placerar i andelar i andra fonder. Fonden placerar upp till 100 procent av tillgångarna i räntefonder.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,1%
3 månader 0,2%
1 år 1,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,3%
Sedan start 6,6%
Kursdatum: 2019-12-12
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Lång ränta
55,6%
Kort ränta
44,3%
Övrigt
0,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30