SEB Russia C USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
9,34 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ryssland
Senaste kursdatum
2019-12-06
ISIN
LU0600309446
Fondens startdatum
2011-03-10
Jämförelseindex
MSCI Russia NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,08%
Förvaltningskostnad
2,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
5,8%
Informationskvot 3 år
-0,2
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Pavel Lupandin
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i Ryssland och i ryska bolag noterade på andra börser, men även i andra OSS-länder (Oberoende Staters Samvälde). Indirekta exponeringar, det vill säga företag som handlas någon annanstans men som genererar en väsentlig del av sin försäljning och vinst inom fondens investeringsområde, är också tillåtna. Fonden investerar i såväl stora som små bolag. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen även av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivat.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,0%
1 vecka 0,0%
1 månad -2,2%
3 månader 4,4%
1 år 36,8%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 46,4%
Sedan start 38,8%
Kursdatum: 2019-12-06
Innehav
Östeuropa
84,3%
Västeuropa exkl Sverige
6,8%
Asien exkl Japan
5,3%
Övrigt
3,6%
Totalt är 94,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Energi
42,1%
Finans
18,1%
Råvaror
13,4%
Kommunikation
8,0%
Konsument, stabil
5,7%
Allmännyttigt
5,4%
Övrigt
7,3%
Totalt är 94,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
94,1%
Kort ränta
5,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31