DWS Invest German Equities LC

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
196,88 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Tyskland
Senaste kursdatum
2019-11-19
ISIN
LU0740822621
Fondens startdatum
2012-08-20
Jämförelseindex
FSE DAX TR EUR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,61%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
17,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
4,2%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
DWS Investment S.A.
Hemsida
www.dws.lu
Förvaltarens namn
Christoph Ohme
Adress
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg
Telefon
+352 42101-1
 
Placeringsinriktning
Syftet med investeringspolicyn är att uppnå en medel- till långsiktigt hållbar kapitaltillväxt som överstiger riktmärket (CDAX (RI)). För att åstadkomma detta investerar fonden huvudsakligen i aktier från tyska utfärdare, där man fokuserar på en bred placering i storbolag och utvalda småbolag. Inom denna ram åligger det fondförvaltningen att välja ut de enskilda investeringarna. Fonden orienterar sig efter måttstocken för jämförelse. Den följer den inte exakt, utan försöker överträffa dess värdeutveckling. Det innebär att den kan avvika väsentligt från måttstocken för jämförelse – både i positiv och negativ riktning. Valutan för delfonden är EUR, valutan för andelsklassen är EUR. Avkastningen och kursvinsterna delas inte ut, utan placeras i fonden igen. Varje värderingsdag kan du kräva att andelarna löses in. Inlösningen flr endast avbrytas i ovanliga fall, med hänsyn till dina intressen som investerare.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,3%
1 vecka -0,1%
1 månad 4,4%
3 månader 12,5%
1 år 16,2%
10 år 169,3%
15 år 379,6%
Sedan årsskiftet 30,6%
Sedan start 155,6%
Kursdatum: 2019-11-19
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
98,7%
Övrigt
1,3%
Totalt är 96,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Finans
18,8%
Industri
18,3%
Teknik
17,3%
Sjukvård
13,3%
Råvaror
11,3%
Konsument, cyklisk
10,2%
Kommunikation
5,5%
Övrigt
5,2%
Totalt är 96,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
96,8%
Kort ränta
3,1%
Övrigt
0,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30