Öhman FRN Hållbar A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
110,76 SEK
PPM-nummer
660829
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-12-13
ISIN
SE0004951283
Fondens startdatum
2012-12-14
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,61%
Förvaltningskostnad
0,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,6%
Sharpe Ratio 3 år
3,2
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Öhman Fonder
Hemsida
www.ohman.se/fonder
Förvaltarens namn
Lars Kristian Feste
Adress
Mäster Samuelsgatan 6
Telefon
+46 20525300
 
Placeringsinriktning
Fonden är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i Floating Rate Notes (FRN). FRN är ett finansiellt instrument där räntan justeras med vissa tidsintervall under dess löptid, vanligtvis tre månader. Fonden placerar huvudsakligen i svenska och nordiska bolag med god kreditvärdighet. Fonden följer vår standard för ansvarsfulla investeringar och avstår även från att investera i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som enligt fondbolagets bedömning är oetisk. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt längst sex månader. Fondens kreditduration är normalt 2-4 år. Valutarisk säkras till svenska kronor.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,1%
3 månader 0,4%
1 år 2,3%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 2,3%
Sedan start 10,8%
Kursdatum: 2019-12-13
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Lång ränta
92,7%
Kort ränta
6,5%
Övrigt
0,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30