SPP FRN Företagsobligationsfond A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
112,57 SEK
PPM-nummer
331686
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-11-22
ISIN
SE0004807097
Fondens startdatum
2012-10-15
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,41%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,0%
Sharpe Ratio 3 år
1,9
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SPP Fonder AB
Hemsida
www.sppfonder.se
Förvaltarens namn
Andreas Hälldahl
Adress
Vasagatan 10
Telefon
+46 8 6142450
 
Placeringsinriktning
SPP Företagsobligationsfond investerar i företagsobligationer som är utställda av företag med hög kreditvärdighet, Investment Grade, lägst S&P rating BBB- eller motsvarande. Fonden har små kurssvängningar och är i princip opåverkad av ränteförändringar och valutarörelser. Fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) samt tobak. Vi exkluderar även bolag inom vissa enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara. Därutöver avstår vi från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi, andra marknadsanpassade exkluderingar och bolag med stora fossilreserver.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,3%
3 månader 0,8%
1 år 2,6%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 3,5%
Sedan start 12,6%
Kursdatum: 2019-11-22
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
75,5%
Kort ränta
22,6%
Övrigt
1,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31