SPP FRN Företagsobligationsfond A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
113,54 SEK
PPM-nummer
331686
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2020-02-19
ISIN
SE0004807097
Fondens startdatum
2012-10-15
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,41%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,0%
Sharpe Ratio 3 år
2,0
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SPP Fonder AB
Hemsida
www.sppfonder.se
Förvaltarens namn
Andreas Hälldahl
Adress
Vasagatan 10
Telefon
+46 8 6142450
 
Placeringsinriktning
SPP FRN Företagsobligationsfond investerar i företagsobligationer som är utställda av företag med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre. Fonden har små kurssvängningar och är i normalfallet opåverkad av ränteförändringar och valutarörelser. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,4%
3 månader 0,9%
1 år 3,9%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 0,6%
Sedan start 13,5%
Kursdatum: 2020-02-19
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Lång ränta
76,4%
Kort ränta
23,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31