Avanza 50

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
161,32 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, balanserad
Senaste kursdatum
2019-09-13
ISIN
SE0004841567
Fondens startdatum
2012-10-19
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,60%
Förvaltningskostnad
0,49%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,0%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Avanza Fonder
Hemsida
www.avanzafonder.se
Förvaltarens namn
Emilie Chawala
Adress
Regeringsgatan 103
Telefon
08-562 250 00
 
Placeringsinriktning
Fonden är en passivt förvaltad fondandelsfond och har som mål att nå avkastning på lång sikt genom att ta en medelrisk. De underliggande fonderna skall vara kostnadseffektiva och ha en bred marknadsexponering. Fonden placerar främst i svenska, globala och tillväxtmarknadsorienterade aktiefonder. Den aktieexponerade andelen i fonden ligger normalt mellan 40 och 60 procent. Fonden följer inte något index då de underliggande fonderna investerar inom flera olika områden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,8%
1 månad 2,5%
3 månader 2,4%
1 år 5,5%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 12,3%
Sedan start 61,3%
Kursdatum: 2019-09-13
Innehav
Nordamerika
45,5%
Västeuropa exkl Sverige
15,0%
Asien exkl Japan
14,7%
Sverige
13,7%
Japan
5,5%
Övrigt
5,6%
Totalt är 50,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Teknik
19,7%
Finans
19,5%
Industri
12,6%
Konsument, cyklisk
11,1%
Sjukvård
9,8%
Konsument, stabil
7,9%
Övrigt
19,4%
Totalt är 50,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
50,5%
Lång ränta
40,4%
Kort ränta
8,7%
Övrigt
0,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31