Avanza 100

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
274,09 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2020-02-20
ISIN
SE0004841526
Fondens startdatum
2012-10-19
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,65%
Förvaltningskostnad
0,49%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,7%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
1,9%
Informationskvot 3 år
-0,4
   
Fondbolag
Avanza Fonder
Hemsida
www.avanzafonder.se
Förvaltarens namn
Peter Stengård
Adress
Regeringsgatan 103
Telefon
08-562 250 00
 
Placeringsinriktning
Fonden är en passivt förvaltad fondandelsfond och har som mål att ge en positiv avkastning på lång sikt med hänsyn tagen till fondens risknivå. De underliggande fonderna skall vara kostnadseffektiva och ha en bred marknadsexponering. Fonden placerar främst i globala, svenska och tillväxtmarknadsorienterade aktiefonder. Den aktieexponerade andelen i fonden ligger normalt mellan 80 och 100 procent. Fonden följer inte något index då de underliggande fonderna investerar inom flera olika områden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,2%
1 vecka 1,3%
1 månad 3,0%
3 månader 8,8%
1 år 22,9%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 7,3%
Sedan start 174,1%
Kursdatum: 2020-02-20
Innehav
Nordamerika
45,2%
Asien exkl Japan
14,9%
Västeuropa exkl Sverige
14,8%
Sverige
14,4%
Japan
5,7%
Övrigt
5,1%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Finans
19,5%
Teknik
16,2%
Industri
13,4%
Sjukvård
10,4%
Kommunikation
9,9%
Konsument, cyklisk
9,6%
Konsument, stabil
7,6%
Övrigt
13,4%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
100,4%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-0,5%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31