PriorNilsson Sverige Aktiv A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
2 944,23 SEK
PPM-nummer
328021
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2019-11-19
ISIN
SE0004636447
Fondens startdatum
2012-10-01
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,20%
Förvaltningskostnad
1,20%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
10,9%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
5,8%
Informationskvot 3 år
0,5
   
Fondbolag
PriorNilsson AB
Hemsida
www.pnfonder.se
Förvaltarens namn
Torgny Prior
Adress
Box 7136
Telefon
+46 8 4417702
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond med inriktning mot Sverige och får placera medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av svenska bolag. Placering kan dessutom, till högst tio procent av fondens värde, ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som givits ut av bolag från de övriga nordiska länderna eller som är upptagna till eller föremål för handel på sådan marknad utom EES.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka -0,7%
1 månad 0,4%
3 månader 8,4%
1 år 20,0%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 23,5%
Sedan start 194,4%
Kursdatum: 2019-11-19
Innehav
Sverige
81,6%
Västeuropa exkl Sverige
18,4%
Totalt är 92,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Industri
32,5%
Finans
21,0%
Fastigheter
20,6%
Konsument, stabil
8,4%
Teknik
7,3%
Övrigt
10,2%
Totalt är 92,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
92,8%
Kort ränta
7,2%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31