Evli Short Corporate Bond B SEK

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
1 163,98 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - övriga obligationer
Senaste kursdatum
2019-12-04
ISIN
FI4000043716
Fondens startdatum
2012-10-31
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,55%
Förvaltningskostnad
0,55%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,6
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Evli Fund Management Company Oy
Hemsida
www.evli.com/fonder
Förvaltarens namn
Juhamatti Pukka
Adress
Kungsgatan 27
P.O. Box 16354
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Placeringsfonden Evli Short Corporate Bond är en företagslånefond med kort maturitet, som placerar sina medel i masskuldebrev med kort återstående löptid emitterade i euro, i regel av europeiska företag eller banker, samt i andra räntebärande instrument. Fonden placerar både i lån med det högre kreditbetyget (Investment Grade) och i lån med det lägre kreditbetyget (High Yield). Placeringarnas genomsnittliga riskklassificering är minst B- eller motsvarande, vilket innebär att en betydande kreditrisk förknippas med fondens placeringsobjekt. Fonden sprider placeringarna mellan flera tiotal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till varje enskild emittent. Den genomsnittliga löptiden för fondens ränteplaceringar kan vara högst 2,5 år och för enskilda placeringar högst 5 år, vilket bidrar till att minska kreditrisken.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,1%
3 månader -0,1%
1 år 3,1%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 3,4%
Sedan start 16,4%
Kursdatum: 2019-12-04
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
93,4%
Kort ränta
3,7%
Övrigt
2,9%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31