Nordea Indexfond Global

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
284,16 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-12-05
ISIN
FI4000046685
Fondens startdatum
2012-10-09
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
0,40%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
12,4%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
2,7%
Informationskvot 3 år
0,0
   
Fondbolag
Nordea Funds Oy
Hemsida
www.nordea.se
Förvaltarens namn
Ruben Knudsen
Adress
Regeringsgatan 59
Telefon
0771-22 44 88
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som eftersträvar att generera en avkastning som motsvarar utvecklingen av jämförelseindexet. Fonden placerar i en del av bolagen i indexet. Fonden förvaltar kostnader och likviditet genom att placera i den bästa möjliga kombinationen av bolagen i jäm-förelseindexet. Fonden gör huvudsakligen direkta aktieplaceringar. I annat fall kan fonden göra placeringarna via aktie- och indexderivativ. Det kan uppkomma skillnader mellan fondandelens avkastning och värdeutvecklingen i jämförelseindexet bland annat eftersom fonden föl-jer Nordeas principer för ansvarsfulla investeringar, vilket innebär att vissa aktier som ingår i indexet kan komma att exkluderas. Den förväntade aktiva risken (tracking error) är i regel under 0,50 % enligt Barras riskanalys. Fondens jämförelseindex är MSCI World NTR (inkl. dividender efter skatt).
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,2%
1 vecka -
1 månad -0,9%
3 månader 3,2%
1 år 19,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 30,5%
Sedan start 184,2%
Kursdatum: 2019-12-05
Innehav
Nordamerika
66,1%
Västeuropa exkl Sverige
20,3%
Japan
8,4%
Övrigt
5,3%
Totalt är 96,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Finans
17,5%
Teknik
14,8%
Sjukvård
13,0%
Industri
11,2%
Konsument, cyklisk
10,1%
Konsument, stabil
8,8%
Kommunikation
8,7%
Energi
5,0%
Övrigt
10,9%
Totalt är 96,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
96,8%
Kort ränta
3,2%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31