C WorldWide Asia 1A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
179,43 USD
PPM-nummer
408062
Morningstar kategori
Asien ex Japan
Senaste kursdatum
2019-11-20
ISIN
LU0835599696
Fondens startdatum
2012-11-15
Jämförelseindex
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,87%
Förvaltningskostnad
1,80%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
5,2%
Informationskvot 3 år
0,0
   
Fondbolag
C WorldWide Fund Management S.A.
Hemsida
www.cworldwide.com
Förvaltarens namn
Mogens Akselsen
Adress
Le Dôme (A), 15, rue Bender
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
C WorldWide Asia strävar efter att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i aktier i företag som har bildats eller bedriver sin huvudsakliga verksamhet i den asiatiska regionen utom Japan. Delfonden kommer vanligen att investera i 35-70 företag och det finns ingen i förväg fastställd fördelning mellan sektorer. Det förhållandevis begränsade antalet företag gör det möjligt att skaffa en ingående kunskap om varje investering. Delfonden kan använda finansiella derivatinstrument i syfte att minska delfondens risk. Delfonden kan även inneha kompletterande likvida tillgångar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,7%
1 vecka 0,0%
1 månad 2,2%
3 månader 7,9%
1 år 25,8%
10 år 188,7%
15 år -
Sedan årsskiftet 27,1%
Sedan start 155,8%
Kursdatum: 2019-11-20
Innehav
Asien exkl Japan
99,3%
Övrigt
0,7%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Finans
26,8%
Teknik
25,7%
Konsument, cyklisk
14,9%
Fastigheter
13,5%
Kommunikation
5,8%
Industri
5,7%
Övrigt
7,6%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31