Öhman Företagsobligation Hållbar B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
102,07 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-10-17
ISIN
SE0005066099
Fondens startdatum
2013-03-21
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,61%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,9%
Sharpe Ratio 3 år
1,7
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Öhman Fonder
Hemsida
www.ohman.se/fonder
Förvaltarens namn
Erika Wranegård
Adress
Box 7837
Telefon
+46 20525300
 
Placeringsinriktning
Fonden är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i företagsobligationer. Fonden placerar huvudsakligen i obligationer utgivna av nordiska företag med hög kreditvärdighet. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt 2-4 år. Fonden investerar i bolag och emittenter som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka -0,2%
1 månad -0,1%
3 månader 0,4%
1 år 2,1%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 2,3%
Sedan start 13,7%
Kursdatum: 2019-10-17
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
96,9%
Kort ränta
2,4%
Övrigt
0,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30