Öhman Realräntefond B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
105,93 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, reala
Senaste kursdatum
2020-02-20
ISIN
SE0005066081
Fondens startdatum
2013-03-21
Jämförelseindex
BBgBarc Gbl Infl Linked Sweden TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,51%
Förvaltningskostnad
0,85%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
2,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
0,2%
Informationskvot 3 år
-1,9
   
Fondbolag
Öhman Fonder
Hemsida
www.ohman.se/fonder
Förvaltarens namn
Erik Nilsson
Adress
Mäster Samuelsgatan 6
Telefon
+46 20525300
 
Placeringsinriktning
Fonden är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad real avkastning. Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i svenska realränteobligationer, vilka ger avkastning justerat för inflationsutvecklingen. Fonden har lång löptid och följer vår standard för ansvarsfulla investeringar. Portföljens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt 5-10 år.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,4%
3 månader -1,5%
1 år 0,7%
10 år 29,2%
15 år -
Sedan årsskiftet 0,0%
Sedan start 13,0%
Kursdatum: 2020-02-20
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Lång ränta
100,3%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-0,3%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31