Danske Invest Tillväxtmarknadsobl SEK h

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
135,01 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - övriga obligationer
Senaste kursdatum
2020-02-18
ISIN
DK0060486090
Fondens startdatum
2012-12-12
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,09%
Förvaltningskostnad
0,90%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
4,9%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Danske Invest
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Bent Lystbæk
Adress
Box 7523
Telefon
0752-483 000
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företrädesvis stats- och företagsobligationer på tillväxtmarknaderna. Obligationerna är primärt noterade i USD eller EUR. Fonden har en begränsad valutarisk, då den som utgångspunkt löpande säkrar förmögenheten i SEK. Fonden kan vara behäftad med hög kreditrisk, då den kan investera i obligationer med ett lägre kreditbetyg än BBB/Baa3, dvs obligationer med låg kreditkvalitet. Andelar kan normalt inlösas på bankdagar. Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,6%
1 månad 2,2%
3 månader 5,0%
1 år 10,9%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 2,8%
Sedan start 35,0%
Kursdatum: 2020-02-18
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Lång ränta
95,5%
Kort ränta
4,5%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30