HealthInvest Small & MicroCap Fund A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
325,12 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Branschfond, läkemedel
Senaste kursdatum
2020-01-16
ISIN
SE0004950616
Fondens startdatum
2013-01-31
Jämförelseindex
MSCI World/Health Care NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,58%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
10,1%
Informationskvot 3 år
-0,4
   
Fondbolag
HealthInvest Partners AB
Hemsida
www.healthinvest.se
Förvaltarens namn
Anders Hallberg
Adress
Biblioteksgatan 29, 8 tr
114 35 Stockholm
Telefon
+46 8 4403830
 
Placeringsinriktning
HealthInvest Small & MicroCap Fund är en aktivt förvaltad aktiefond med fokus på företag inom hälso- och sjukvårdsområdet. En väsentlig andel av fondförmögenheten investeras i relativt små företag mätt i börsvärde. Fonden investerar globalt. Fondens mål är att åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt kombinerat med en god riskspridning. Fondens medel placeras framförallt i aktier, men kan även placeras i andra överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får även placera i stats- och företagsobligationer oavsett duration och kreditvärdighet. Fonden har rätt att använda derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 2,5%
1 månad 3,3%
3 månader 10,3%
1 år 20,8%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 3,9%
Sedan start 252,0%
Kursdatum: 2020-01-16
Innehav
Nordamerika
54,1%
Sverige
17,5%
Asien exkl Japan
14,4%
Västeuropa exkl Sverige
11,2%
Övrigt
2,9%
Totalt är 82,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Sjukvård
85,2%
Konsument, stabil
7,7%
Teknik
5,3%
Övrigt
1,9%
Totalt är 82,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
82,1%
Kort ränta
17,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31