Agenta Alternativa Räntor

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
123,72 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-09-30
ISIN
SE0004575876
Fondens startdatum
2012-01-24
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,49%
Förvaltningskostnad
0,24%
Resultatbaserad avgift
15,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,9%
Sharpe Ratio 3 år
3,1
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Agenta Investment Management AB
Hemsida
www.agenta.nu
Förvaltarens namn
Peter Agardh
Adress
Kungsgatan 3
Telefon
46 8 402 19 00
 
Placeringsinriktning
Agenta Alternativa Räntor är en ”fond-av-förvaltare” med dynamisk exponering mot ränte- och företagsobligationsmarknaden. Fonden gör direktinvesteringar i obligationer samt allokerar förvaltningsmandat till externa förvaltare (”underliggande förvaltare”) specialiserade på ränteförvaltning. Sammansättningen omprövas kontinuerligt utifrån fondernas resultat, riskbedömning och de underliggande marknadernas utveckling. Fonden har ett svenskt fokus men kan även placera hos förvaltare med internationell inriktning för att uppnå en bredare riskspridning. Den sammanlagda durationen kommer över tid att vara relativt kort för att begränsa både ränte- och kreditrisk. Målsättningen är att erbjuda en högre avkastning än en penningmarknadsfond med en likvärdig risknivå.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -
1 vecka -
1 månad 0,5%
3 månader 0,7%
1 år 2,5%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 3,1%
Sedan start 23,7%
Kursdatum: 2019-09-30
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är - av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per -
Uppgift saknas.
Totalt är - av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per -
Portföljen uppdaterad per -