Cicero Hållbar Mix A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
141,45 SEK
PPM-nummer
959502
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, flexibel
Senaste kursdatum
2020-02-19
ISIN
SE0004576437
Fondens startdatum
2013-02-07
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,79%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
8,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
4,2%
Informationskvot 3 år
-0,6
   
Fondbolag
Cicero Fonder AB
Hemsida
www.cicerofonder.se
Förvaltarens namn
Christer Sterndahlen
Adress
Mäster Samuelsgatan 1
Telefon
+46 8 4401380
 
Placeringsinriktning
Cicero Hållbar Mix är en hållbar aktivt förvaltad global blandfond med inriktning på kvalitetsbolag. Långsiktig strategisk allokering är 60% aktier, 30% räntor samt upp till 10% lågkorrelerade placeringar. Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i: Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen. Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Vapen, Tobaksprodukter, Alkohol, Spel, Pornografi, Fossila bränslen.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka 1,1%
1 månad 2,1%
3 månader 5,2%
1 år 11,6%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 4,9%
Sedan start 41,4%
Kursdatum: 2020-02-19
Innehav
Nordamerika
67,5%
Västeuropa exkl Sverige
21,9%
Japan
8,0%
Övrigt
2,6%
Totalt är 53,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Teknik
20,5%
Finans
15,6%
Sjukvård
13,2%
Konsument, cyklisk
12,9%
Industri
11,4%
Kommunikation
9,4%
Konsument, stabil
9,0%
Övrigt
8,0%
Totalt är 53,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
53,9%
Lång ränta
31,6%
Kort ränta
13,0%
Övrigt
1,5%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31