SEB Sverige Småbolagsfond utd

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
28,81 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2019-12-06
ISIN
SE0004867083
Fondens startdatum
2013-03-01
Jämförelseindex
MSCI Sweden Small Cap NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,50%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,7%
Sharpe Ratio 3 år
1,7
Tracking Error 3 år %
5,1%
Informationskvot 3 år
2,0
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Per Trygg
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar i små- och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden. Upp till 10 procent av fondens värde kan även placeras i små eller medelstora bolag från övriga nordiska länder. Den investerar huvudsakligen i bolag som har ett börsvärde uppgående till högst en procent av den relevanta marknadens totala börsvärde. Fondens investeringsunivers på den svenska aktiemarknaden består av omkring 225 bolag. Fondens avkastning påverkas av svenska kronans utveckling i relation till andra valutor om möjligheten att placera medel utanför Sverige utnyttjas. Derivatinstrument får användas som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsinriktning m.m. se Informationsbroschyren inklusive fondbestämmelser.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,1%
1 vecka 1,5%
1 månad 4,4%
3 månader 10,5%
1 år 45,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 47,0%
Sedan start 251,0%
Kursdatum: 2019-12-06
Innehav
Sverige
99,0%
Övrigt
1,0%
Totalt är 95,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Industri
33,1%
Fastigheter
21,7%
Teknik
14,4%
Sjukvård
13,5%
Konsument, cyklisk
7,0%
Råvaror
6,2%
Övrigt
4,1%
Totalt är 95,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
99,3%
Kort ränta
0,7%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31