SEB Obligationsfond SEK utd

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
9,67 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Senaste kursdatum
2020-02-14
ISIN
SE0004867133
Fondens startdatum
2013-03-01
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
0,50%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,4%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
1,2%
Informationskvot 3 år
-0,9
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Martin Lundvall
Adress
Sveavägen 8
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i ränterelaterade instrument och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Huvudkategorin av finansiella instrument i fonden utgörs av obligationer emitterade i svenska kronor av den svenska staten, kommuner, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden för fonden kan variera mellan 2 och 8 år. Fondens jämförelseindex är OMRX Bond All Index med en löptid på drygt 3,5 år. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av svenska staten. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se Informationsbroschyren inklusive fondbestämmelser.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,7%
3 månader 0,0%
1 år 1,0%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 0,7%
Sedan start 12,1%
Kursdatum: 2020-02-14
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Lång ränta
99,4%
Kort ränta
0,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31