SEB Nordenfond utd

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
18,85 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Norden
Senaste kursdatum
2019-12-09
ISIN
SE0004867059
Fondens startdatum
2013-03-01
Jämförelseindex
MSCI Nordic Countries NR EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,30%
Förvaltningskostnad
1,30%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
4,4%
Informationskvot 3 år
-0,1
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Tommi Saukkoriipi
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i nordiska börsbolags aktier och aktierelaterade instrument. Urvalet görs bland cirka 850 bolag som noteras på respektive börs i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island, där den svenska börsen är den enskilt största. Fonden investerar främst i stora och medelstora bolag. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen även av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se Informationsbroschyren inklusive fondbestämmelser.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,6%
1 vecka 1,0%
1 månad -1,2%
3 månader 8,3%
1 år 18,5%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 25,2%
Sedan start 132,3%
Kursdatum: 2019-12-09
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
54,6%
Sverige
45,4%
Totalt är 99,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Industri
43,4%
Finans
22,9%
Sjukvård
10,5%
Råvaror
8,7%
Konsument, stabil
6,7%
Övrigt
7,7%
Totalt är 99,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
99,4%
Kort ränta
0,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31