SEB Korträntefond SEK utd

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
9,19 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK kort löptid
Senaste kursdatum
2019-10-15
ISIN
SE0004867190
Fondens startdatum
2013-03-01
Jämförelseindex
FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
0,20%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,2%
Sharpe Ratio 3 år
2,0
Tracking Error 3 år %
0,2%
Informationskvot 3 år
2,5
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Martin Lundvall
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Denna räntefond har som mål att till väl avvägd risk uppnå en långsiktig tillväxt som överträffar den svenska penningmarknaden med jämförbar återstående räntebindningstid. Fonden placerar i penningmarknadsinstrument, skuldförbindelser med rörlig ränta och obligationer utgivna i svenska kronor av den svenska staten, kommuner, bostadsinstitut samt företag med hög kreditvärdighet. Utgivarna av de instrument som fonden placerar i har som lägst kreditbetyg BBB- enligt S&P’s skala eller motsvarande. Portföljen har en genomsnittlig maximal återstående räntebindningstid om högst ett år. Fonden får placera mer än 35 procent av fondförmögenheten i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av svenska staten eller av kommun i Sverige.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka -0,1%
1 månad -0,1%
3 månader 0,0%
1 år 0,1%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 0,3%
Sedan start 0,4%
Kursdatum: 2019-10-15
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Lång ränta
87,4%
Kort ränta
12,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31