Danske Invest Euro HY Obl KL SEK h

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
137,99 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - övriga obligationer
Senaste kursdatum
2019-12-05
ISIN
DK0060486256
Fondens startdatum
2013-02-07
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,14%
Förvaltningskostnad
0,95%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
3,8%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Danske Invest
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Tom Lundsten
Adress
Box 7523
Telefon
0752-483 000
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företrädesvis utländska obligationer och konvertibler ur det sk high yield-segmentet, dvs obligationer med lägre kreditbetyg än BBB/Baa3 (låg kreditkvalitet). Obligationerna skall som utgångspunkt vara utgivna i EUR, men upp till en tredjedel av fondens förmögenhet kan investeras i obligationer och konvertibler utgivna i CAD, CHF, GBP, ISK, JPY, NOK, SEK, DKK och USD. Fondens kreditrisk är hög. Fonden har en begränsad valutarisk, då merparten av förmögenheten i EUR valutasäkras i fondens basvaluta. Fonden är dock fortsatt valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor än EUR.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka -0,9%
1 månad 0,5%
3 månader 0,6%
1 år 8,1%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 8,8%
Sedan start 38,0%
Kursdatum: 2019-12-05
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
94,0%
Övrigt
4,5%
Kort ränta
1,5%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31