Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
185,79 SEK
PPM-nummer
861229
Morningstar kategori
Tillväxtmarknader, nya
Senaste kursdatum
2019-11-13
ISIN
SE0004211282
Fondens startdatum
2013-04-02
Jämförelseindex
MSCI Frontier Markets NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
2,56%
Förvaltningskostnad
3,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,3
Tracking Error 3 år %
9,5%
Informationskvot 3 år
-0,8
   
Fondbolag
Tundra Fonder AB
Hemsida
www.tundrafonder.se
Förvaltarens namn
Mattias Martinsson
Adress
Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm
Telefon
+ 46 8 551 145 70
 
Placeringsinriktning
Målet med fonden är att skapa en finansiell exponering mot den ekonomiska utvecklingen tillväxtmarknader och gränsmarknader och ge Andelsägarna maximal långsiktig avkastning på investerat kapital med hänsyn tagen till fondens risknivå. Minst 80 procent av fondförmögenheten skall placeras i aktier och aktierelaterade överlåtbarbara värdepapper utgivna av företag som har sitt säte i, eller som bedriver sin huvudsakliga verksamhet på tillväxtmarknader och/eller gränsmarknader. Fonden får placera upp till 20 procent av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av företag som enligt MSCI klassificeras som Developed Markets. Oavsett ovan nämnda begränsningar får fonden alltid ha de likvida medel som behövs för förvaltningen, dock högst 20 procent av fondförmögenheten.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,6%
1 vecka 3,2%
1 månad 3,5%
3 månader 10,0%
1 år 0,0%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 7,0%
Sedan start 85,8%
Kursdatum: 2019-11-13
Innehav
Asien exkl Japan
67,1%
Afrika och Mellanöstern
28,0%
Övrigt
4,9%
Totalt är 90,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Finans
32,1%
Sjukvård
19,5%
Råvaror
12,1%
Teknik
11,5%
Konsument, stabil
9,0%
Industri
7,5%
Konsument, cyklisk
7,1%
Övrigt
1,1%
Totalt är 90,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
95,4%
Kort ränta
4,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31