Enter Return B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
998,98 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-10-16
ISIN
SE0005100278
Fondens startdatum
2013-03-27
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,68%
Förvaltningskostnad
0,65%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,4%
Sharpe Ratio 3 år
2,7
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Enter Fonder AB
Hemsida
www.enterfonder.se
Förvaltarens namn
Anders Wilson
Adress
Box 7415
103 91 Stockholm
Stockholm
Telefon
+46 8 7905700
 
Placeringsinriktning
Enter Return är en fond med hållbar inriktning och äger inte värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen, bolag som äger fossila tillgångar för exploatering och heller inte i bolag som producerar pornografi. Fonden följer gränsvärden som fondbolaget fastställt vad gäller investeringar i bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, spel samt distribuerar pornografi. Enter Return är aktivt förvaltad med målet att ta vara på de möjligheter som uppstår av rörelserna på ränte- och kreditmarknaderna. Fonden mixar företags-, bostads- och statsobligationer med målet att i skiftande marknadsklimat ge god avkastning till begränsad risk. Fonden köper i första hand svenska obligationer utgivna av välkända svenska företag, bolåneinstitut, kommuner och av Riksgäldskontoret.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,1%
3 månader 0,4%
1 år 0,7%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,3%
Sedan start 5,5%
Kursdatum: 2019-10-16
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
99,2%
Kort ränta
0,8%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30