Skandia Nordamerika Exponering

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
309,60 SEK
PPM-nummer
256362
Morningstar kategori
USA, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-11-20
ISIN
SE0005065505
Fondens startdatum
2013-04-11
Jämförelseindex
Russell 1000 TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,25%
Förvaltningskostnad
0,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,4%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
3,5%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
Skandia Fonder AB
Hemsida
www.skandia.se/fonder
Förvaltarens namn
Mattias Kellner
Adress
L86
106 55 Stockholm
Telefon
+46 8 4636761
 
Placeringsinriktning
Skandia Nordamerika Exponering är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar i nordamerikanska aktier. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda sammansättningen av sitt jämförelseindex MSCI North America Net. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka -0,1%
1 månad 3,6%
3 månader 6,6%
1 år 27,5%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 36,1%
Sedan start 209,6%
Kursdatum: 2019-11-20
Innehav
Nordamerika
98,9%
Övrigt
1,1%
Totalt är 99,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Teknik
18,8%
Finans
16,9%
Sjukvård
13,5%
Kommunikation
10,1%
Konsument, cyklisk
10,0%
Industri
9,1%
Konsument, stabil
7,3%
Övrigt
14,3%
Totalt är 99,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
99,9%
Kort ränta
0,1%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31