Nordea Far East

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
326,69 SEK
PPM-nummer
494427
Morningstar kategori
Asien ex Japan
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
FI4000048970
Fondens startdatum
2001-02-05
Jämförelseindex
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,63%
Förvaltningskostnad
1,60%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
14,0%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
4,8%
Informationskvot 3 år
0,7
   
Fondbolag
Nordea Funds Oy
Hemsida
www.nordea.se
Förvaltarens namn
Juliana Hansveden
Adress
Regeringsgatan 59
Telefon
0771-22 44 88
 
Placeringsinriktning
En aktiefond som placerar på aktiemarknaderna i Asien, exklusive Japan. Fonden kan även placera på aktiemarknader utanför Asien i företag som har en betydande del av sin verksamhet mot den asiatiska marknaden. Fondens förvaltning kännetecknas av såväl fördelning mellan geografiska regioner samt urval av enskilda aktier. Genom en ingående analys försöker förvaltningen hitta aktier i företag med tillväxtpotential. Fonden har innehav i ca 60 företag. Antalet kan variera. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -2,0%
1 vecka -1,8%
1 månad -0,1%
3 månader 10,2%
1 år 23,0%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 5,5%
Sedan start 144,1%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Asien exkl Japan
100,0%
Totalt är 98,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Teknik
28,0%
Finans
27,0%
Konsument, cyklisk
17,6%
Kommunikation
10,1%
Konsument, stabil
5,0%
Övrigt
12,4%
Totalt är 98,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
98,5%
Kort ränta
1,5%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31