Evli Euro Liquidity B SEK

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
1 055,92 SEK
PPM-nummer
574582
Morningstar kategori
Ränte - övriga obligationer
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
FI4000058854
Fondens startdatum
2013-05-23
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,30%
Förvaltningskostnad
0,30%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,6%
Sharpe Ratio 3 år
1,5
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Evli Fund Management Company Oy
Hemsida
www.evli.com/fonder
Förvaltarens namn
Juhana Heikkilä
Adress
Kungsgatan 27
P.O. Box 16354
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Placeringsfonden Evli Likviditet är en korträntefond som i första hand placerar sina medel i penningmarknadsinstrument, i regel emitterade av nordiska företag eller banker, samt i andra räntebärande instrument med kort återstående löptid. Nyckeltalet som återger ränteplaceringarnas ränterisk (modifierad duration) kan variera mellan 0 och 1 år, vilket innebär att fondens ränterisk är låg. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens målsättningar. Investeringar i annan valuta än euro skyddas för föreliggande valutarisk vid tidpunkten för placeringen.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,0%
3 månader 0,2%
1 år 1,0%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 0,1%
Sedan start 5,6%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
51,9%
Kort ränta
45,7%
Övrigt
2,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31