SEB Pensionsfond C SEK - Lux

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
153,49 SEK
PPM-nummer
997403
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, balanserad
Senaste kursdatum
2019-11-18
ISIN
LU0910517969
Fondens startdatum
2013-06-13
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,39%
Förvaltningskostnad
1,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Agneta Altino
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden är en blandfond som investerar i aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och fonder som ger exponering mot andra tillgångsslag så som till exempel råvaror och valuta samt hedgefonder. Förvaltningen eftersträvar diversifiering och en långsiktigt stabil avkastning för att passa för ett långsiktigt pensionssparande. Eftersom fonden till viss del placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen även av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se fullständigt Prospekt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka -0,1%
1 månad 1,9%
3 månader 4,8%
1 år 8,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 12,9%
Sedan start 53,5%
Kursdatum: 2019-11-18
Innehav
Nordamerika
54,0%
Västeuropa exkl Sverige
20,4%
Asien exkl Japan
10,4%
Japan
6,8%
Övrigt
8,4%
Totalt är 53,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Teknik
18,8%
Finans
15,8%
Industri
13,3%
Konsument, cyklisk
13,3%
Sjukvård
12,1%
Konsument, stabil
8,3%
Kommunikation
7,4%
Övrigt
11,0%
Totalt är 53,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
73,4%
Aktier
56,2%
Övrigt
3,8%
Kort ränta
-33,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30