SEB Alternative Fixed Income C SEK - Lux

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
104,37 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, multi-strategi
Senaste kursdatum
2019-10-16
ISIN
LU0920714721
Fondens startdatum
2013-07-04
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,97%
Förvaltningskostnad
0,90%
Resultatbaserad avgift
15,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,8%
Sharpe Ratio 3 år
-0,7
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Örjan Pettersson
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
SEB Alternative Fixed Income har som målsättning att skapa det som vi betraktar som en attraktiv riskjusterad avkastning genom medellång till långsiktig kapitaltillväxt till väl avvägd risk. Denna aktivt förvaltade absolutavkastande fond strävar efter att skapa positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna. Därför har fonden inget jämförelseindex. Förvaltarteamet använder sig av flera investeringsstrategier med syftet att ge investeringsmöjligheter i marknadens samtliga ekonomiska faser samt att minska fondens totala risk. Förvaltarteamets investeringsstrategi inkluderar placeringar i kreditmarknaden och andra räntebärande värdepapper samt valutastrategier.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka -0,1%
1 månad -0,5%
3 månader 0,7%
1 år -3,6%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet -1,7%
Sedan start -2,6%
Kursdatum: 2019-10-16
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
57,5%
Nordamerika
25,2%
Australien och Nya Zeeland
16,7%
Övrigt
0,6%
Totalt är 4,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Finans
60,7%
Råvaror
8,0%
Energi
7,2%
Konsument, stabil
5,0%
Övrigt
19,0%
Totalt är 4,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Lång ränta
178,0%
Aktier
6,3%
Övrigt
3,4%
Kort ränta
-87,7%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30