Skandia Global Exponering A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
250,84 SEK
PPM-nummer
545426
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-11-22
ISIN
SE0005281847
Fondens startdatum
2013-08-28
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,26%
Förvaltningskostnad
0,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,7%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
2,9%
Informationskvot 3 år
0,1
   
Fondbolag
Skandia Fonder AB
Hemsida
www.skandia.se/fonder
Förvaltarens namn
Mattias Kellner
Adress
L86
106 55 Stockholm
Telefon
+46 8 4636761
 
Placeringsinriktning
Skandia Global Exponering är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar i globala aktier. Investeringarna fördelas över olika branscher, länder och valutor. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda sammansättningen av sitt jämförelseindex MSCI World Net. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka -0,1%
1 månad 2,5%
3 månader 6,3%
1 år 24,1%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 32,3%
Sedan start 150,8%
Kursdatum: 2019-11-22
Innehav
Nordamerika
66,1%
Västeuropa exkl Sverige
20,3%
Japan
8,5%
Övrigt
5,2%
Totalt är 99,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Finans
17,4%
Teknik
14,7%
Sjukvård
13,2%
Industri
11,0%
Konsument, cyklisk
10,1%
Kommunikation
8,8%
Konsument, stabil
8,7%
Övrigt
16,2%
Totalt är 99,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
99,7%
Kort ränta
0,2%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31