SPP Aktiefond Stabil A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
230,74 SEK
PPM-nummer
912220
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-11-20
ISIN
SE0005224078
Fondens startdatum
2013-10-08
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,71%
Förvaltningskostnad
0,80%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
10,5%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
5,3%
Informationskvot 3 år
-0,4
   
Fondbolag
SPP Fonder AB
Hemsida
www.sppfonder.se
Förvaltarens namn
Henrik Wold Nilsen
Adress
Vasagatan 10
Telefon
+46 8 6142450
 
Placeringsinriktning
SPP Aktiefond Stabil är en global aktiefond som i sina placeringar söker att ge mindre kurssvängningar än marknaden fonden investerar på. Fonden eftersträvar att ha en bra spridning mellan branscher/regioner. Fonden investerar i ca 80-150 bolag, som tillsammans förväntas ge en stabil riskjusterad avkastning. För att välja ut de mest attraktiva företagen används en kvantitativ modell. Fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt/folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) samt tobak. Vi exkluderar även bolag inom vissa enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara. Därutöver avstår vi från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi, andra marknadsanpassade exkluderingar och bolag med stora fossilreserver.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,4%
1 vecka -0,4%
1 månad 0,9%
3 månader 3,7%
1 år 23,9%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 30,5%
Sedan start 130,7%
Kursdatum: 2019-11-20
Innehav
Nordamerika
65,0%
Västeuropa exkl Sverige
21,2%
Japan
5,4%
Övrigt
8,4%
Totalt är 98,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Finans
23,0%
Konsument, stabil
14,3%
Konsument, cyklisk
14,1%
Kommunikation
13,0%
Fastigheter
9,7%
Teknik
8,1%
Industri
7,3%
Sjukvård
6,6%
Övrigt
3,9%
Totalt är 98,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
98,5%
Kort ränta
1,5%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31