Evli Emerging Frontier B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
160,90 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2020-01-16
ISIN
FI4000066915
Fondens startdatum
2013-10-08
Jämförelseindex
MSCI Emerging Markets SMID NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,90%
Förvaltningskostnad
1,90%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,4
Tracking Error 3 år %
8,9%
Informationskvot 3 år
-0,6
   
Fondbolag
Evli Fund Management Company Oy
Hemsida
www.evli.com/fonder
Förvaltarens namn
Peter Lindahl
Adress
Kungsgatan 27
P.O. Box 16354
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Placeringsfonden Evli Emerging Frontier är en aktiefond som placerar sina medel i aktier och aktierelaterade värdepapper i bolag som verkar i tillväxtländerna och på gränsmarknaderna. Fondens geografiska placeringsområde omfattar tillväxtländerna i Asien, Afrika, Centralasien, Mellanöstern och Latinamerika. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens placeringsmålsättningar. Fonden har en aktiv placeringsstrategi som utgår från bolagsval. Placeringarna görs främst i till fördelaktigt prissatta bolag med växande kassaflöden och fokus på konsumtionsmarknaden. Gränsmarknaderna i tillväxtländerna är i allmänhet mindre kända och svårtillgängligare för placerarna; analytikerna förutspår att tillväxten här blir snabbare än på de utvecklade marknaderna. Dessa placeringar ger riskspridning och en möjlighet till god avkastning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,9%
1 vecka 1,1%
1 månad 0,6%
3 månader -0,3%
1 år 18,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,1%
Sedan start 95,1%
Kursdatum: 2020-01-16
Innehav
Asien exkl Japan
68,5%
Afrika och Mellanöstern
12,9%
Östeuropa
10,3%
Latinamerika
8,3%
Totalt är 96,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
26,3%
Konsument, cyklisk
21,8%
Råvaror
15,7%
Teknik
12,4%
Konsument, stabil
8,8%
Kommunikation
8,6%
Övrigt
6,4%
Totalt är 96,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
96,3%
Kort ränta
3,7%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31