Evli Emerging Markets Credit B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
115,53 EUR
PPM-nummer
229625
Morningstar kategori
Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-11-18
ISIN
FI4000066899
Fondens startdatum
2013-10-10
Jämförelseindex
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,00%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
5,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
0,7%
Informationskvot 3 år
-2,3
   
Fondbolag
Evli Fund Management Company Oy
Hemsida
www.evli.com/fonder
Förvaltarens namn
Juha Mäntykorpi
Adress
Kungsgatan 27
P.O. Box 16354
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Fondens medel placeras i masslån, huvudsakligen i USD eller euro, emitterade av företag eller finansieringsinstitut som är verksamma på tillväxtmarknaderna. Fonden placerar både i lån med det högre kreditbetyget (Investment Grade) och i lån med det lägre kreditbetyget (High Yield). Fondens hela placeringsportfölj har en genomsnittlig kreditklassificering på minst B- eller motsvarande riskklassificering. Högst 20% av fondmedlen kan placeras i objekt som saknar officiellt kreditbetyg. Fonden sprider placeringarna mellan flera tiotal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till varje enskild emittent. Fondens ränteplaceringar har normalt en genomsnittlig löptid (duration) på 3-7 år. Fonden är klart känsligare än korträntefonder för förändringar i den allmänna räntenivån. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens målsättningar. Investeringar i annan valuta än euro skyddas för valutarisk.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka -
1 månad -0,7%
3 månader 0,1%
1 år 10,5%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 12,0%
Sedan start 40,0%
Kursdatum: 2019-11-18
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
93,8%
Kort ränta
4,3%
Övrigt
1,9%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31