IKC Asien B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
97,83 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Asien ex Japan
Senaste kursdatum
2020-02-20
ISIN
SE0005468790
Fondens startdatum
2013-10-18
Jämförelseindex
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,92%
Förvaltningskostnad
1,90%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
10,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,0
Tracking Error 3 år %
9,9%
Informationskvot 3 år
-1,3
   
Fondbolag
IKC Fonder AB
Hemsida
www.ikcfonder.se
Förvaltarens namn
Inge Knutsson
Adress
Rundelsgatan 14
Box 4155
Telefon
+46 406607000
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som investerar i överlåtbara värdepapper med inriktning mot marknader i Asien. Fonden får också investera i penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar (maximalt 10 procent) samt hålla medel på konto hos kreditinstitut. Fondens strategi är att allokera medel mellan olika aktiemarknader med särskild inriktning mot den asiatiska aktiemarknaden. Av de medel som allokeras investerar fonden minst 90 procent med exponering mot aktiemarknader i Asien.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka -1,5%
1 månad -1,7%
3 månader 0,8%
1 år -0,1%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,5%
Sedan start -2,2%
Kursdatum: 2020-02-20
Innehav
Asien exkl Japan
72,9%
Japan
27,1%
Totalt är 84,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Teknik
34,0%
Kommunikation
19,5%
Finans
15,4%
Industri
12,5%
Konsument, cyklisk
6,1%
Sjukvård
5,7%
Övrigt
6,9%
Totalt är 84,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
84,1%
Kort ränta
15,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31