SEB Korträntefond D SEK - Lux utd

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
7,86 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK kort löptid
Senaste kursdatum
2019-12-13
ISIN
LU0961016192
Fondens startdatum
2013-12-06
Jämförelseindex
FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,26%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,2%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
0,2%
Informationskvot 3 år
1,5
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Martin Lundvall
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i penningmarknadsinstrument, skuldförbindelser med rörlig ränta och obligationer med kort löptid utfärdade i svenska kronor. Innehaven är utgivna av stater, bostadsinstitut eller företag. Fondens genomsnittliga löptid uppgår till högst ett år, och eftersträvar ett riktvärde på cirka sex månader. Fonden får investera upp till 100 procent av sina tillgångar i olika överlåtbara värdepapper, om de ges ut eller garanteras av någon medlemsstat i EU eller OECD. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad -0,1%
3 månader -0,2%
1 år 0,1%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 0,2%
Sedan start -0,8%
Kursdatum: 2019-12-13
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Lång ränta
92,7%
Kort ränta
7,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30