IKC Filippinerna A

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
93,87 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Övriga aktiefonder
Senaste kursdatum
2019-03-21
ISIN
SE0005468741
Fondens startdatum
2013-10-31
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,26%
Förvaltningskostnad
2,20%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
IKC Fonder AB
Hemsida
www.ikcfonder.se
Förvaltarens namn
Inge Knutsson
Adress
Rundelsgatan 14
Box 4155
Telefon
+46 406607000
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som investerar i överlåtbara värdepapper med särskild inriktning mot Filippinerna. Fonden får också investera i penningmarknadsinstrument, fondandelar (maximalt 10 procent) samt på konto hos kreditinstitut. Fonden kommer alltid att placera minst 90 procent av fondens medel, som inte hålls på konto hos kreditinstitut, med exponering mot den filippinska aktiemarknaden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,2%
1 vecka 1,9%
1 månad -2,0%
3 månader 9,4%
1 år 1,9%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 9,4%
Sedan start -6,1%
Kursdatum: 2019-03-21
Innehav
Asien exkl Japan
100,0%
Totalt är 72,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Industri
30,2%
Fastigheter
22,0%
Allmännyttigt
13,9%
Konsument, cyklisk
12,9%
Finans
9,0%
Övrigt
11,9%
Totalt är 72,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
72,1%
Kort ränta
27,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31