Cicero Emerging Markets Index A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
128,66 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Tillväxtmarknader
Senaste kursdatum
2019-10-18
ISIN
SE0005472032
Fondens startdatum
2013-11-11
Jämförelseindex
MSCI EM NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,84%
Förvaltningskostnad
0,80%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
2,0%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
Cicero Fonder AB
Hemsida
www.cicerofonder.se
Förvaltarens namn
Oscar Sterndahlen
Adress
Mäster Samuelsgatan 1
Telefon
+46 8 4401380
 
Placeringsinriktning
Cicero Emerging Market Index är en passivt förvaltad aktiefond med inriktning på världens tillväxtmarknader med målet att replikera sitt jämförelseindex (MSCI Emerging Market Index NR, USD). Aktiemarknadsexponering via futures. Valutaexponering mot amerikanska dollar (USD). Ansvarsfulla investeringar, med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i (avser ränteplaceringarna): Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen. Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Vapen, Tobaksprodukter, Alkohol, Spel, Pornografi, Fossila bränslen.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,7%
1 vecka -0,6%
1 månad 0,5%
3 månader 1,2%
1 år 15,5%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 17,4%
Sedan start 28,7%
Kursdatum: 2019-10-18
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Kort ränta
76,5%
Lång ränta
23,5%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30