Cicero Emerging Markets Index A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
120,90 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Tillväxtmarknader
Senaste kursdatum
2019-08-16
ISIN
SE0005472032
Fondens startdatum
2013-11-11
Jämförelseindex
MSCI EM NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,84%
Förvaltningskostnad
0,80%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
2,1%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
Cicero Fonder AB
Hemsida
www.cicerofonder.se
Förvaltarens namn
Oscar Sterndahlen
Adress
Mäster Samuelsgatan 1
Telefon
+46 8 4401380
 
Placeringsinriktning
Fonden är en indexfond med inriktning mot tillväxtmarknader och fondens målsättning är att återspegla avkastningen som MSCI Emerging Markets-index NR ger. Fram till februari 2015 hade fonden ingen valutarisk mot index och ska då jämföras med index i USD. Fr.o.m. mars 2015 är fonden omlagd och är fullt jämförbar med konkurrerande fonder och index i SEK. Fonden innehar indexterminer motsvarande 100% exponering mot index. Denna exponering visas inte i innehavslistan eftersom terminerna dagligen avräknas mot pengar gentemot banken. Innehavslistan visar istället de räntebärande placeringarna fonden har.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,1%
1 vecka 0,1%
1 månad -5,5%
3 månader -3,3%
1 år 0,7%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 10,3%
Sedan start 20,9%
Kursdatum: 2019-08-16
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Lång ränta
56,2%
Kort ränta
43,8%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31