Öhman Företagsobligationsfond B utd

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
85,31 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-10-17
ISIN
SE0005567237
Fondens startdatum
2013-12-12
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,02%
Förvaltningskostnad
2,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,9
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Öhman Fonder
Hemsida
www.ohman.se/fonder
Förvaltarens namn
Lars Kristian Feste
Adress
Box 7837
Telefon
+46 20525300
 
Placeringsinriktning
Fonden är en räntefond med målsättning att ge investerare attraktiv riskjusterad avkastning från marknaden för företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i företagsobligationer. Fonden placerar huvudsakligen i obligationer utgivna av nordiska företag med hög kreditvärdighet. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt 2-4 år. All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor som är fondens basvaluta. Fonden investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka -0,2%
1 månad -0,3%
3 månader 0,2%
1 år 2,1%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 2,7%
Sedan start 12,8%
Kursdatum: 2019-10-17
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
94,6%
Kort ränta
4,4%
Övrigt
1,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30