Handelsbanken Flexibel Ränta A1 SEK

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
115,81 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - övriga obligationer
Senaste kursdatum
2019-09-20
ISIN
SE0005569316
Fondens startdatum
2014-01-15
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,71%
Förvaltningskostnad
0,90%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
2,0%
Sharpe Ratio 3 år
1,4
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Hemsida
www.handelsbanken.se/fonder
Förvaltarens namn
Johann Guggi
Adress
BLASIEHOLMSTORG 12
STOCKHOLM V7 10670
Telefon
+46 8 7011000
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar främst i svenska och globala räntefonder, både i Handelsbankens fonder och andra fondbolags fonder.Räntefonderna kan placera i räntebärande värdepapper i svenska kronor och utländsk valuta utgivna av stater, företag och bostadsinstitut. Fonden placerar i fonder som i sin tur placerar i räntebärande värdepapper på tillväxtmarknader och/eller i räntebärande värdepapper där utgivaren kan ha ett lägre  kreditvärderingsbetyg än BBB (investment grade) enligt Standard & Poor's eller Baa3 enligt Moody's skala.Handel med derivatinstrument kan ske för att minska respektive öka valutarisken vid placeringar i utländsk valuta.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,1%
3 månader 0,8%
1 år 4,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 4,2%
Sedan start 15,8%
Kursdatum: 2019-09-20
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Lång ränta
70,0%
Kort ränta
15,8%
Övrigt
14,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31