SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
103,15 SEK
PPM-nummer
651679
Morningstar kategori
Ränte - övriga obligationer
Senaste kursdatum
2019-11-18
ISIN
LU0979738498
Fondens startdatum
2014-01-28
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,76%
Förvaltningskostnad
0,70%
Resultatbaserad avgift
10,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,6%
Sharpe Ratio 3 år
1,4
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Örjan Pettersson
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden är en totalavkastande räntefond som fokuserar på norden. Tillgångarna allokeras aktivt mellan skuldinstrument utgivna av företag och andra ränterelaterade instrument. Ränte- och kreditrisken anpassas löpande till förändringar i marknaden. Målsättningen är att uppnå en minimiavkastning uppgår till minst den riskfria räntan plus 2 procentenheter i genomsnitt per år under en normal konjunkturcykel. Före varje investering görs en kreditriskbedömning. Förvaltaren får investera upp till 20 % av tillgångarna i andra valutor än svenska kronor. Upp till 50 % av tillgångarna kan investeras i skuldinstrument utgivna av företag med kreditbetyg från BB+ till CCC- på S&P’s skala eller motsvarande. Portföljens genomsnittliga löptid kan variera mellan 0 och 5 år. Upp till 100 procent av fondens tillgångar får investeras i olika överlåtbara räntebärande värdepapper om de ges ut eller garanteras av någon medlemsstat i EU eller OECD.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad -0,1%
3 månader -0,2%
1 år 0,6%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,0%
Sedan start 3,2%
Kursdatum: 2019-11-18
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
96,0%
Övrigt
2,2%
Kort ränta
1,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31